Ponúkame: Tanečno-pohybová príprava pre deti 5-7 rokov, Tanečný šport /spoločenské tance/ pre deti a mládež od 6 rokov, Hip-Hop pre deti a mládež od 7 rokov, Kurzy spoločenského tanca pre základné školy aj stredné školy, Kurzy spoločenského tanca pre dospelých, Individuálne tanečné lekcie.Informácie na tel.č.0901 703 949 alebo na fb stránka kts tyrnavia.Zápis nových členov do krúžkov a kurzov v utorok a štvrtok od 16.00 do 18.00hod.

Ďakujeme firmám a ľuďom, ktorých oslovil tanečný šport a rozhodli sa akýmkoľvek spôsobom ho podporovať.Veľmi si vážime akýkoľvek spôsob a formu Vašej podpory, nakoľko tento šport je nesmierne náročný na zabezpečenie fungovania samotného tanečného klubu ako aj prípravu tanečníkov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží.Náš tanečný klub sa vždy mohol pochváliť vynikajúcimi výsledkami a vychoval množstvo tanečníkov a tanečných párov, ktorí ho úspešne reprezentovali a reprezentujú aj v súčasnosti, a to nielen v našej Slovenskej republike,ale aj za jej hranicami.