Ponúkame: Tanečno-pohybová príprava pre deti 5-7 rokov, Tanečný šport /spoločenské tance/ pre deti a mládež od 6 rokov, Hip-Hop pre deti a mládež od 7 rokov, Kurzy spoločenského tanca pre základné školy aj stredné školy, Kurzy spoločenského tanca pre dospelých, Individuálne tanečné lekcie.Tanečný kurz pre dospelých začína 2.2.2017 o 20.00hod.Zápis do tanečných kurzov a krúžkov bude prebiehať počas celého septembra vždy v utorok a vo štvrtok od 17.00 do 18.00hod.

Ďakujeme firmám a ľuďom, ktorých oslovil tanečný šport a rozhodli sa akýmkoľvek spôsobom ho podporovať.Veľmi si vážime akýkoľvek spôsob a formu Vašej podpory, nakoľko tento šport je nesmierne náročný na zabezpečenie fungovania samotného tanečného klubu ako aj prípravu tanečníkov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží.Náš tanečný klub sa vždy mohol pochváliť vynikajúcimi výsledkami a vychoval množstvo tanečníkov a tanečných párov, ktorí ho úspešne reprezentovali a reprezentujú aj v súčasnosti, a to nielen v našej Slovenskej republike,ale aj za jej hranicami.