Ponúkame: Tanečno-pohybová príprava pre deti 5-7 rokov, Tanečný šport /spoločenské tance/ pre deti a mládež od 6 rokov, Hip-Hop pre deti a mládež od 7 rokov, Kurzy spoločenského tanca pre základné školy aj stredné školy, Kurzy spoločenského tanca pre dospelých, Individuálne tanečné lekcie.Zápis do tanečných kurzov a krúžkov bude prebiehať počas celého septembra vždy v utorok a vo štvrtok od 16.30 do 18.00hod.
Dátum Miesto súťaže Kategória Umiestnenie
28. 1. 2012 MSR 10 tancov – Košice Junior I D , C , B 9-10. z 24.
18. 2. 2012 MSR LAT – Martin Junior I D , C , B 16. z 35.
26. 2. 2012 Brno Junior I D STT 1. zo 14.
26. 2. 2012 Brno Junior I D LAT 3. z 15.
26. 2. 2012 Brno Junior II D LAT 6. z 21.
3. 3. 2012 Žiar nad Hronom Junior I D STT 3. z 20.
3. 3. 2012 Žiar nad Hronom Junior I D LAT 3. z 19.
10. 3. 2012 MSR STT – Trnava Junior I D STT 17. z 21.
18. 3. 2012 Břeclav Junior II D STT 1. zo 17.
18. 3. 2012 Břeclav Junior I D LAT 3. zo 14.
31. 3. 2012 Pezinok Junior II D STT 1. z 13.
31. 3. 2012 Pezinok Junior II D LAT 2. zo 16.
22. 4. 2012 Partizánske Junior I D STT 2. z 11.
22. 4. 2012 Partizánske Junior I D LAT 2. z 13.
29. 4. 2012 Kroměříž Junior I D STT 1. z 10.
29. 4. 2012 Kroměříž Junior I D LAT 1. zo 14.
12. 5. 2012 Nitra Junior II D LAT 2. z 31.
12. 5. 2012 Nitra Junior II D STT 3. z 27.
19. 5. 2012 Grand Prix Tyrnavia Junior II C LAT 7. z 12.
19. 5. 2012 Open Grand Prix Tyrnavia Junior I LAT 7. z 8.
20. 5. 2012 Grand Prix Tyrnavia Junior II C STT 4. z 12.
20. 5. 2012 Open Grand Prix Tyrnavia Junior I STT 1. z 3.
9. 9. 2012 Open Cena A. Dubčeka
Junior I STT 10. z 13.
9. 9. 2012 Cena A. Dubčeka
Junior II C STT 7. z 20.
15. 9. 2012 Banská Bystrica
Junior II C STT 8. z 10.
15. 9. 2012 Banská Bystrica
Junior II C LAT 13. z 18.
7. 10. 2012 Hodonín Junior I C STT 5. z 8.
7. 10. 2012 Hodonín Junior I C LAT 8. z 9.
14. 10. 2012 Trnavský pohár Junior II C STT 1. z 8.
14. 10. 2012 Trnavský pohár Junior II C LAT 6. zo 7.
20. 10. 2012 Uherské Hradište
Junior I C STT 2. z 13.
20. 10. 2012 Uherské Hradište
Junior I C LAT 2. z 13.
4. 11. 2012 Banská Bystrica Junior II C STT 5. z 12.
4. 11. 2012 Banská Bystrica Junior II C LAT 7-9. z 11.
10. 11. 2012 Hodonín Junior I C STT 1. zo 16.
10. 11. 2012 Hodonín Junior I C LAT 2. z 12.
17. 11. 2012 Trenčín Junior I C STT 2. z 9.
17. 11. 2012 Trenčín Junior I C LAT 3. zo 6.